Aanwijzen collectieve festiviteiten 2019

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Terschelling worden ieder jaar dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten voor de horeca waarop de voorschriften met betrekking tot geluid- en lichthinder uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten in het jaar 2019 de volgende dagen of delen van dagen aan te wijzen als collectieve festiviteiten:

  • tijdens de jaarwisseling (31 december) de nachtperiode tot 07.00 uur
  • tijdens de Fjoertoer de avondperiode van die dag en de daaropvolgende nachtperiode
  • tijdens Koningsnacht de avondperiode van die dag en de daaropvolgende nachtperiode
  • tijdens de HT sloepenrace de vrijdagavond en de daaropvolgende nachtperiode
  • tijdens Oerol de gehele periode van het festival (10 dagen)
  • tijdens het Rock- en Roll streetfestival, de gehele periode van het festival (van vrijdagavond tot en met zondagmiddag)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze besluiten.