Aanwijzen collectieve festiviteiten 2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 17-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden ieder jaar dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten voor de horeca waarop de voorschriften met betrekking tot geluid- en lichthinder uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.
Burgemeester en wethouders hebben besloten in het jaar 2021 de volgende dagen of delen van dagen aan te wijzen als collectieve festiviteiten:

-           tijdens Koningsnacht (de avondperiode voorafgaand aan Koningsdag) tot 24.00 uur en Koningsdag vanaf 00.00 uur;

-           tijdens de HT-sloepenrace de vrijdagavond en de daaropvolgende nachtperiode;

-           tijdens Oerol de gehele periode van het festival (10 dagen);

-           tijdens het Rock- en Roll streetfestival de gehele periode van het festival (van vrijdagavond tot en met zondagmiddag);

-           tijdens de jaarwisseling (31 december) de daaropvolgende nachtperiode tot 07.00 uur

Het is nog onduidelijk of deze evenementen in het kader van het COVID-19 virus in 2021 allemaal doorgang kunnen vinden. Het college dient de collectieve festiviteiten echter in 2020 al vast te stellen.