Aanwijzen directeur GGD Fryslân als toezichthouder Covid-19 regelgeving binnen de kinderopvang

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders wijst de directeur publieke gezondheid van de GGD aan als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van Covid-19 regelgeving in de kinderopvang.