Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 05-11-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer R. de Haas aan te wijzen als toezichthouder voor diverse wetten, waaronder de Drank- en Horecawet en Huisvestingswet.

Tegen dit aanwijzingsbesluit staat geen bezwaar en beroep open.