Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Dit item is verlopen op 23-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 13 oktober  2021 de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking na publicatie op overheid.nl.