Anterieure overeenkomst over grondexploitatie Molenstraat 5 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 30-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 december 2021 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro zijn aangegaan met

-           De Besloten Vennootschap Boekeloo Recreatie B.V., hierna ‘’ontwikkelaar’’ genoemd.

De overeenkomst heeft betrekking op het kadastrale perceel sectie A nr. 2533 (deels), plaatselijk bekend Molenstraat 5 te West-Terschelling.

De ontwikkelaar wil op het perceel het pension verbouwen tot 4 huurwoningen. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomsten en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.