Begraafplaatsenbeleid Longway

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 31-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op de algemene begraafplaats aan de Longway in West-Terschelling is onvoldoende capaciteit voor nieuwe grafruimte. Daarom is het nodig om bestaande grafruimte opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente heeft hiervoor in 2013 beleid ontwikkeld. Dit begraafplaatsenbeleid is in te zien op het gemeentehuis en via de website via begraafplaatsnotitie. De gemeente wil in 2021 de voorbereiding treffen om een deel van de begraafplaats geschikt te maken voor het opnieuw uitgeven van graven.

Zoeken naar rechthebbenden
Tijdens de voorbereidingen zoekt de gemeente naar rechthebbenden van graven waarin in 1971 voor het laatst is begraven. Het gaat om de volgende graven:

                                   

C 31                L. de Jong                             overleden op 09-05-1961

                        M. Klijn                                  overleden op 04-01-1971

D 2                  Z. Grigory                              overleden op 31-01-1971

F 18                H. Katoen                              overleden op 23-09-1954

                        D. Katoen                              overleden op 23-03-1971

H 11                R. Groenewoud                    overleden op 02-04-1956

                        E. Groenewoud                    overleden op 15-10-1971

K 18                G.C. Eggen                            overleden op 28-01-1959

                        M. Hoogendijk-Oudedraad  overleden op 27-01-1971

M 18                A. de Groot                           overleden op 05-03-1963

                       T. Vliegop                              overleden op 17-09-1971

R 7                  W. Stobbe                             overleden op 17-09-1970

                        T. Luidinga                            overleden op 23-03-1971

R 8                  D. Kind                                  overleden op 09-10-1970

                        G. Wiegman                          overleden op 15-07-1971

R 22                J. Wever                                overleden op 30-03-1971

R 24                D. Roos                                 overleden op 29-06-1971

                       

Het is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende zelf om zich voor 1 januari 2022 te melden bij de gemeente. Rechthebbenden zijn degenen die een grafakte met hun naam in bezit hebben. Nabestaanden die zelf geen aantoonbaar recht op een bestaand graf hebben, maar wel een nieuw recht op een graf willen vestigen voor het doen van een eigen begraving, kunnen zich eveneens melden bij de gemeente. Mogelijk kan een nieuw recht op het graf worden gevestigd. Dit geldt ook voor nabestaanden die over de aangebrachte grafbedekking willen beschikken.

Planning en uitvoering
Na 1 januari 2022 gaat de gemeente deze grafruimte opnieuw inrichten en bestaande grafbedekking verwijderen. De graven worden fasegewijs klaargemaakt voor hergebruik. Oude stoffelijke resten worden daarbij zorgvuldig herbegraven, verdiept onder de bestaande grafruimte.