Bekendmaking OZB verordening 2020

Dit item is verlopen op 13-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 13-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 5 februari 2020 heeft vastgesteld:

de Verordening tot eerste wijziging op Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2020.

Bovengenoemde verordening treedt  in werking op 1 januari 2020.

Dit besluit is opgenomen in het “register belastingverordeningen” en ligt in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2020 gelden kunt u ook terugvinden op www.terschelling.nl. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van dit besluit.