Carbidschieten

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Carbidschieten is toegestaan tijdens de jaarwisseling op 31 december van 12.00 tot 17.30 uur. Het carbidschieten is alleen toegestaan op de volgende locaties:

- West:          het Groene Strand (voorbij de Walvis)

- Midsland:    het land van de heer A. Vis aan de Gastenweg

- in Lies:        camping Staatsbosbeheer

Het afschieten van carbid op andere plaatsen is verboden. De politie zal optreden tegen overtreding van dit verbod. In verband met de veiligheid dient u melkbussen of vergelijkbare voorwerpen te gebruiken met een maximale inhoud van 50 liter. Het afschieten van carbid gebeurt op eigen risico!

Er mogen maximaal 4 personen op een veld aanwezig zijn. In verband met de coronamaatregelen geldt voor alle locaties dat er geen publiek bij aanwezig mag zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers, mocht er dus toch publiek op af komen, moet het schieten direct worden gestaakt.