Conceptvergunning Oerolfestival 2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 09-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Van 9 april t/m 21 mei 2021 ligt de aanvraag voor een evenementenvergunning van Stichting Terschellings Oerol ter inzage voor het van 11 t/m 20 juni 2021 te houden Oerolfestival.

Het is op dit moment nog niet bekend of het festival kan plaatsvinden in de vorm zoals deze nu is aangevraagd door de organisatie. De gemeente en de organisatie van Oerol kunnen echter niet wachten met het starten van de voorbereidingen voor de evenementenvergunning tot er meer duidelijkheid over de coronasituatie is. De landelijke maatregelen van het kabinet tegen de bestrijding van COVID-19 kunnen ertoe leiden dat het evenement geen doorgang kan vinden of alleen in aangepaste of beperkte vorm. Daarom houdt de organisatie van Oerol de berichtgeving van de overheid en het RIVM actief in de gaten en past zo nodig de plannen aan, voor zover dit mogelijk is.

Het festival zal op diverse locaties op het eiland plaatsvinden. Op een aantal plaatsen zullen tijdens de opbouwfase voorafgaande aan het festival en gedurende het festival tenten, podia, objecten, tribunes e.d. worden geplaatst of aanwezig zijn. De burgemeester is voornemens de gevraagde vergunningen en ontheffingen - onder voorbehoud van enkele voorstellingen - te verlenen onder beperkende voorschriften. De conceptvergunningen met de bijbehorende aanvraag liggen vanaf 9 april in het gemeentehuis ter inzage en zijn daarnaast ook digitaal te raadplegen onderaan dit bericht. Een overzicht van de locaties, de periode van voorbereiding, de voorstellingen en andere activiteiten e.d. ligt bij de aanvraag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen uiterlijk 21 mei 2021 indienen bij de gemeente. Dit kan mondeling, door het maken van een telefonische afspraak via 0562-446244, of door een brief te schrijven aan de burgemeester.