Inspraak concept Huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeente heeft een nieuwe Huisvestingsverordening in voorbereiding. De verordening vervangt de Huisvestingsverordening Terschelling 2015.

In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Daarbij kunt u denken aan:

-           de hoogte van de koop- en huurprijsgrens. Beneden deze grens is voor het bewonen van de woning een huisvestingsvergunning nodig.

-           de regel dat woningen onder de koop- en huurprijsgrens aangeboden moeten worden aan maatschappelijk of economisch aan Terschelling gebonden huishoudens

-           de manier waarop een verhuurder of verkoper het aanbod van woonruimte bekend moet maken

-           de regels voor het toewijzen van woonruimte

-           de regels die gelden als u woonruimte wilt onttrekken, splitsen, samenvoegen of wilt wijzigen in onzelfstandige woonruimte

De gemeenteraad wil uw mening weten over de verordening en heeft daarom besloten inspraak te verlenen. Van 26 april t/m 23 mei 2019 kunnen ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, een schriftelijke inspraakreactie indienen. Uw reactie kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Dan kunt u  hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244.