Integraal Veiligheidsplan ter inzage

Dit item is verlopen op 03-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-03-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeente dient een Integraal Veiligheidsplan (IVP) te hebben. In dit plan worden de prioriteiten op veiligheidsgebied van deze gemeente beschreven. Dit plan is ook van belang voor de jaarplanning van de politie.

Het college heeft een ontwerp-IVP opgesteld. Voordat dit stuk ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, ligt het zes weken ter inzage (van 21 maart tot 2 mei 2019.) In deze periode kan een ieder zienswijzen indienen bij het college van B&W. Het ontwerp plan ligt ook ter inzage bij de balie op het gemeentehuis.