Intrekken verleende omgevingsvergunning sectie H, kadastrale perceelnummers 498, 499, 500, 874, 2487, 2488 en sectie I, kadastrale perceelnummers 2099 en 2100 (locatie 2 a, b en d -Westerkeyn)

Dit item is verlopen op 09-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 09-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 2 juli 2020, sectie H, kadastrale perceelnummers 498, 499, 500, 874, 2487, 2488 en sectie I, kadastrale perceelnummers 2099 en 2100 (locatie 2 a, b en d -Westerkeyn), intrekken verleende omgevingsvergunning 2020-FUMO-0037299 voor het tijdelijk afwijken (5 jaar) ten behoeve van het Oerol festival, kenmerk 2020-FUMO-0042657

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.