Inzagetermijn conceptvergunning Oerol verlengd

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De inzagetermijn van de concept evenementenvergunning voor Oerol 2021 is verlengd tot en met 21 mei 2021. De conceptvergunning met de bijbehorende aanvraag liggen vanaf 9 april in het gemeentehuis ter inzage en zijn ook digitaal te raadplegen op www.terschelling .nl bij ‘bekendmakingen’. Een overzicht van de locaties, de periode van voorbereiding, de voorstellingen en andere activiteiten e.d. ligt bij de aanvraag ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen uiterlijk 21 mei 2021 indienen bij de gemeente. Dit kan mondeling, door het maken van een telefonische afspraak via 0562-446244, of door een brief te schrijven aan de burgemeester.