Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 06-01-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 31 januari 2022. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren in het gemeentehuis.

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een (eventueel digitale) openbare zitting de lijsten en de lijstennummering definitief vast. Het proces-verbaal van de zitting wordt op www.terschelling.nl openbaar gemaakt. Daar vindt u ook meer informatie.