Mandaat aan de directeur GGD Fryslân

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester verleent mandaat aan de directeur publieke gezondheid van de GGD tot de uitoefening van de bevoegdheid bevelen te geven tot onmiddellijke verwijdering van in een kinderopvang aanwezige personen. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend als ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat binnen de kinderopvang.