Mandaat

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 01-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester verlenen mandaat aan de secretaris/directeur van de gemeente Terschelling met de mogelijkheid van ondermandaat aan medewerkers. Mandaat wordt verleend om besluiten te mogen nemen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).