Melding besluit lozen buiten inrichtingen West aan Zee 108 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 25-02-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 7 januari 2021, West aan Zee 108 te West-Terschelling, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, kenmerk 2021-FUMO-0048874. Voor deze meldingen gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.