Omgevingsvergunning Baaiduinen 13 te Baaiduinen (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 02-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 oktober 2021, Baaiduinen 13 te Baaiduinen, gevelbekleding van het schuurgedeelte i.v.m. isolatie, kenmerk 2021-FUMO-0057455. Het besluit moet uiterlijk op 13 januari 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.