Omgevingsvergunning Baaiduinen 28 te Baaiduinen (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 28-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 januari 2019, Baaiduinen 28 te Baaiduinen, het aanpassen van een woning, kenmerk 2019-FUMO-0030771.

Het besluit moet uiterlijk op 2 mei 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.