Omgevingsvergunning Baaiduinen 28 te Baaiduinen

Dit item is verlopen op 17-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 17-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 januari 2019, Baaiduinen 28 te Baaiduinen, dakkapel en isolatie op dak, kleine wijziging kozijnen, kenmerk 2019-FUMO-0030771.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.