Omgevingsvergunning Baaiduinen 28 te Baaiduinen

Dit item is verlopen op 12-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 12-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 november 2019, Baaiduinen 28 te Baaiduinen, renovatie woning met uitbreiding slaapkamer, kenmerk 2019-FUMO-0036652.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.