Omgevingsvergunning Badweg Formerum 14 te Formerum

Dit item is verlopen op 31-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 31-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 21 januari 2019, Badweg Formerum 14 te Formerum, aanbouw bij bunker, kenmerk 2019-FUMO-0031077.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.