Omgevingsvergunning Badweg Formerum 6 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 februari 2021, Badweg Formerum 6 te Formerum, slopen bestaand paviljoen en in ruil daarvoor een permanent en jaarrond in te nemen strandpaviljoen realiseren, kenmerk 2021-FUMO-050334.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.