Omgevingsvergunning Badweg Hoorn 16 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 09-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 maart 2021, Badweg Hoorn 16 te Hoorn, vernieuwen strandpaviljoen, kenmerk 2021-FUMO-0051462.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.