Omgevingsvergunning Badweg Oosterend 8 te Oosterend

Dit item is verlopen op 29-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 29-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 21 november 2018, Badweg Oosterend 8 te Oosterend, aanleg van een in- en uitrit, kenmerk 2018-FUMO-0030327.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.