Omgevingsvergunning beheerwerkzaamheden t.b.v. reactiveren verstuiving in een natura-2000 gebied

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 14-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 7 oktober 2021, kadastraal bekend als Terschelling sectie E, perceelnummer 1639, beheerwerkzaamheden t.b.v. reactiveren verstuiving in een natura-2000 gebied, kenmerk 2021-FUMO-0057446.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.