Omgevingsvergunning Boomstraat 36 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 23-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 juli 2020, Boomstraat 36 te West-Terschelling, recreatief gebruik van aanbouw, kenmerk 2020-FUMO-0043354.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.