Omgevingsvergunning Brandarisstraat 2 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 21-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 augustus 2021, Brandarisstraat 2 te West-Terschelling, wijzigen bestaand antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie in de vorm van aanpassingen t.b.v. de nieuwste frequenties op de vuurtoren Brandaris, kenmerk 2021-FUMO-0056089. Het besluit moet uiterlijk op 3 december zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.