Omgevingsvergunning Buitenwalweg 6 te Lies

Dit item is verlopen op 21-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 21-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 maart 2019, Buitenwalweg 6 te Lies, pilot optimalisatie composteren, kenmerk 2019-FUMO-0032364.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.