Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 14 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 19-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-11-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 november 2020, Burgemeester van Heusdenweg 14 te West-Terschelling, het aanbrengen van een stalen ligger ten behoeve van het opvangen van de balklaag van het dak, kenmerk 2020-FUMO-0046809.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.