Omgevingsvergunning Buterpollepad kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1033 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 21-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 21-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 september 2019, Buterpollepad kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1033 te Hoorn, het opslaan van kuilbalen 12 maanden per jaar, kenmerk 2019-FUMO-0035785. Het besluit moet uiterlijk op 1 januari 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.