Omgevingsvergunning Commandeurstraat 15 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 12-11-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 september 2020, Commandeurstraat 15 te West-Terschelling, het vergroten van een woning, kenmerk 2020-FUMO-0045036.

Het besluit moet uiterlijk op 24 december 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.