Omgevingsvergunning Commandeurstraat 15, West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 24-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 september 2020, Commandeurstraat 15 te West-Terschelling, vergroten van de bovenverdieping en verbeteren van wooncomfort, kenmerk 2020-FUMO-0045036.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.