Omgevingsvergunning de Ruyterstraat 9 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 31-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 oktober 2019, de Ruyterstraat 9 te West-Terschelling, voegwerk laten herstellen en vervangen in zuidgevel, kenmerk 2019-FUMO-0036069.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.