Omgevingsvergunning Dirkmansweg 14 te Formerum (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 januari 2021, Dirkmansweg 14 te Formerum, bouwen van een gebouw voor opslag materiaal ten behoeve van terrein en gebouwonderhoud, kenmerk 2021-FUMO-0048574. Het besluit moet uiterlijk op 20 april 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.