Omgevingsvergunning Dorpsstraat 105 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 oktober 2018, Dorpsstraat 105 te Hoorn, bestaande veldverlichting door nieuwe veldverlichting, kenmerk 2018-FUMO-0030065.

Het besluit moet uiterlijk op 1 februari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.