Omgevingsvergunning Dorpsstraat 20 te Hoorn tot de Liezinger Miedenweg

Dit item is verlopen op 21-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 21-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 maart 2019, Kadastrale sectie I,  kadastrale percelen 2375, 2374, 2751, 2750 en 2364 (Plaatselijk bekend Dorpsstraat 20 te Hoorn tot de Liezinger Miedenweg), aanleggen van een paardenpad, kenmerk 2019-FUMO-0032381.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.