Omgevingsvergunning Dorpsstraat 20 te Hoorn

Dit item is verlopen op 29-12-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 29-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op  15 oktober 2020, Dorpsstraat 20 te Hoorn, het aanbrengen van een voerplaats, kenmerk 2020-FUMO-0046164.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.