Omgevingsvergunning Dorpsstraat 21 te Hoorn

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 23-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 13 juli 2020, Dorpsstraat 21 te Hoorn, woning en bijgebouw omgevingsvergunning, kenmerk 2020-FUMO-0043287.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.