Omgevingsvergunning Dorpsstraat 40 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 16-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 november 2021, Dorpsstraat 40 te Hoorn, het kappen van een esdoorn, kenmerk 2021-FUMO-09059151. Het besluit moet uiterlijk op 6 maart 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.