Omgevingsvergunning Dorpsstraat 85 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 23-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 november 2021, Dorpsstraat 85 te Hoorn, het restaureren van een bestaande woning, kenmerk 2021-FUMO-0058755. Het besluit moet uiterlijk op 10 maart 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.