Omgevingsvergunning Douwe Totlaan 15 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 01-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 oktober 2018, Douwe Totlaan 15 te West-Terschelling, dakkapel op voorgevel, kenmerk 2018-FUMO-0029939.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.