Omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 08-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 augustus 2020, Duinweg Hee 7 te Hee, een aanvraag voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het evenement Eil├ón Festival voor 2021 tot en met 2025, kenmerk 2020-FUMO-0044138. Het besluit moet uiterlijk op 24 november 2020 zijn genomen. 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.