Omgevingsvergunning Duinweg Hoorn 1-C te Hoorn

Dit item is verlopen op 26-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 26-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 september 2019, Duinweg Hoorn 1-C te Hoorn, uitbreiding recreatiewoning, kenmerk: 2019-FUMO-0035661.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.