Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 124 te Midsland

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 25-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 13 juli 2019, Duinweg Midsland 124 te Midsland, aanbrengen geprofileerde geïsoleerde staalplaat dakelementen incl. schoorsteen verwijderen, kenmerk 2019-FUMO-0034818.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.