Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 25-R te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 05-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 mei 2020, Duinweg Midsland 25-R te Midsland, uitbreiding recreatiewoning, kenmerk 2020-FUMO-0041582.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.