Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 26 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 augustus 2019, Duinweg Midsland 26 te Midsland, interne verbouw en aanbouw (max. 90 m2), kenmerk 2019-FUMO-0035390.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.