Omgevingsvergunning Eekenweg 2A te Striep

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Striep
Publicatiedatum: 24-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 oktober 2019, Eekenweg 2A te Striep, bestaande loods wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw loods, kenmerk 2019-FUMO-0035982.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.