Omgevingsvergunning Festival Eilan, Hee

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 5 september 2019.

Betreft: Festival evenement op Terschelling, rondom het Duinmeertje Hee en de naastgelegen campings.

Locatie: Duinweg Hee 7, 8882 HA Hee.

Kenmerk: 2019-FUMO-0035467.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.